Verkeersveilige school

Dankzij de volgende afspraken hebben wij een verkeersveilige schoolomgeving:

  1. Ouders die met de auto komen, parkeren aan de Juliusstrjitte. Dit is de straat langs de “groene” kant van het plein. Parkeren kan ook in de zijstraten. Ouders parkeren of stoppen NIET in de Tjalling Talmastrjitte. Dit is de straat aan de kant van het plein waar het fietsenhok staat. *
  2. De kinderen die met de auto worden gebracht stappen aan de stoep/berm kant uit.
  3. Ouders rijden NIET met de auto over de Tjalling Talmastrjitte bij het brengen/halen van de kinderen.
  4. Ouders die lopend of op de fiets komen, laten de uitgangen van het schoolplein vrij, zodat de kinderen vrij doorgang hebben en zicht op de weg.
  5. De leerkrachten brengen de kinderen tot het hek.
  6. De leerlingen die op de fiets komen, gaan het plein op en af aan de kant van de Tjalling Talmastrjitte en lopen op het plein met de fiets aan de hand.

Door het autoverkeer en fiets/voetgangersverkeer zoveel mogelijk te scheiden, houden we de omgeving veilig.

* Leerkrachten parkeren juist wél in de Tjalling Talmastrjitte. Ook dit is een verkeersafspraak! Leerkrachten zijn om 8.00 u al aanwezig en gaan na 14.30 u naar huis. Leerkrachten kruisen daarmee de leerlingen die naar school of huis gaan niet in hun route. Ook blijft er op deze manier alle parkeergelegenheid over voor ouders in Juliusstrjitte en omliggende straten.

De Juliepaal waarschuwt verkeer op het kruispunt dat het een school nadert. Er hangt ook een verkeersbord “schoolzone”, naar eigen ontwerp van Elles Schut (leerling groep 8, schooljaar 2015-2016) .
De maximumsnelheid in de wijk ligt op 30 km/uur.

De school heeft een verkeerscommissie. In de commissie hebben de directeur, een leerkracht en een VVN verkeersouder zitting. De verkeerscommissie heeft jaarlijks overleg met een contactpersoon van VVN en de gemeente. Eventuele gevaarlijke situaties rondom school en op de schoolroutes worden dan besproken en waar mogelijk aangepakt.