Meer- en hoogbegaafdheid

Wij geloven dat ieder kind talenten heeft. Onze leerkrachten stimuleren de leerlingen om deze te ontdekken en te gebruiken.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8 is er een Roobol Plusklas, één ochtend in de week. Deze leerlingen krijgen extra verdieping en uitdaging. Ook leren zij om te leren.

In iedere groep zijn er 'Level kisten' waaruit de kinderen extra uitdagende materialen kunnen kiezen. Voor een aantal kinderen worden deze materialen structureel ingevoerd.

Er is een hoogbegaafdheidsprotocol op school aanwezig.