Meer- en hoogbegaafdheid

Wij weten dat ieder kind talenten heeft. Onze leerkrachten coachen, activeren en stimuleren de leerlingen om deze te ontdekken en te gebruiken.Voor meer- een hoogbegaafde leerlingen is er extra uitdagend materiaal. Zoals levelwerk, smartgames en opdrachten uit de Pittige Plus Torens.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er wekelijks een programma waarin zij extra verdieping en uitdaging krijgen. Ook leren de kinderen om te leren. Dit programma wordt uitgevoerd in de eigen klas en in de Plusklas. De toelating tot de Plusklas gaat op basis van het SIDI-protocol.

Er is een hoogbegaafdheidsprotocol op school aanwezig.