Het internetprotocol

In het onderwijs gebruiken we steeds meer internetbronnen. Op school zijn daarover de volgende gedragsafspraken gemaakt:

  • Leerlingen spreken van te voren af met de leerkracht wat ze op internet willen gaan doen.
  • Zonder toestemming van de leerkracht delen leerlingen geen persoonlijke informatie op internet (naam, adres, telefoonnummer).
  • Leerlingen melden de leerkracht wanneer ze informatie tegenkomen waar ze zich niet prettig bij voelen of waarvan ze weten dat het niet hoort.
  • Leerlingen leggen nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.
  • Leerlingen versturen geen e-mailberichten met foto's van zichzelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht.
  • Leerlingen beantwoorden geen e-mailberichten waar ze zich niet prettig bij voelen of waar dingen in staan waarvan ze weten dat het niet hoort. 
  • Leerlingen sturen zelf geen e-mailberichten waar dingen in staan die niet horen.