Drietalig onderwijs

Wij zijn een Drie Talige School PLUS. Dat betekent dat we naast het Nederlands aandacht besteden aan het Engels en het Fries. Kinderen komen in de kleuterbouw al in aanraking met het Engels en Fries. Dit heeft later veel voordelen. Kinderen voelen zich vertrouwder met deze talen en durven zich makkelijker uit te spreken.

In Friesland leven de kinderen in een tweetalige situatie. Ongeveer 60% van de leerlingen spreekt deze taal thuis. Aansluiting bij de thuistaal vinden wij van groot belang. Deze visie wordt steeds weer bevestigd door uitkomsten van internationaal onderzoek.

Ook komt uit onderzoek naar meertalig onderwijs steeds weer naar voren dat kinderen op jonge leeftijd meerdere talen kunnen leren. Dit komt het leren van een derde, vierde, vijfde, ... taal ten goede. Meertalig onderwijs heeft een bewezen positieve invloed op de breinontwikkeling van kinderen.

Nederland is een sterk op de Engelse taal geöriënteerde samenleving. Onze samenleving wordt ook steeds internationaler. Wij geven hiervoor onze leerlingen graag een goede basis mee. Een Native Speaker English geeft wekelijks aan alle kinderen Engelse les.