3-talig onderwijs

Al in groep 1 krijgen de kinderen op onze school les in het Nederlands, Engels en Fries. Op vaste dagdelen is één van deze talen de voertaal. Door 3 talen aan te bieden, raken kinderen zich bewust van hun meertaligheid en zijn ze beter voorbereid op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Wekelijks komt de Native Speaker, een Engelse leerkracht, in alle groepen.