Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. 
De school gaat alle dagen in om 08.30 uur en uit om 14.00 uur.
Alle leerlingen lunchen bij de eigen leerkracht in de eigen groep.  

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school.