Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster via het vijf gelijke dagen model. Een overzichtelijke dag, zoveel mogelijk bij de eigen leerkracht. Alle leerlingen lunchen bij de eigen leerkracht in de eigen groep.  
De school gaat alle dagen in om 08.30 uur en uit om 14.00 uur.

De leerlingen van groep 2 gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school.
De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.