College van Bestuur

Stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.

Het College van Bestuur wordt gevormd door Willem Wouda, bestuurder.

Voor contact met Willem Wouda kunt u contact opnemen met het bestuursbureau via
tel. 0511 - 54 83 90 of info@roobol.frl.

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het ROOBOL-kantoor.

De Raad van Toezicht van Stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw O. de Vries - Chang (voorzitter), financiën en ondernemerschap 
  • Mevrouw T. Lolkema, personeel en organisatie 
  • De heer R. Buiter, onderwijs en kwaliteit 
  • De heer P. Maasbommel, bestuurlijk en huisvesting
  • De beer S. van der Galiën, juridisch

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl