College van Bestuur

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.

Het College van Bestuur wordt gevormd door Willem Wouda, bestuurder.

Voor contact met het College van Bestuur kunt u contact opnemen met het bestuursbureau via t. 0511 - 548390 of info@roobol.frl.

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:

De heer H. Dijkstra

voorzitter, remuneratiecommissie

Mevrouw M.E. Weijer

remuneratiecommissie

Mevrouw S.C. Westra-Bosch

vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw W. van de Venn

commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw O. de Vries

audit en financiële commissie


De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl.