College van Bestuur

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.

Het College van Bestuur wordt gevormd door Willem Wouda, bestuurder.

Voor contact met het College van Bestuur kunt u contact opnemen met het bestuursbureau via t. 0511 - 548390 of info@roobol.frl.

Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.  

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden: 

 De heer H. Dijkstra 

 voorzitter, remuneratiecommissie 

 Mevrouw M.E. Weijer 

 remuneratiecommissie 

 Mevrouw S.C. Westra-Bosch 

 vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit 

 Mevrouw W. van de Venn 

 commissie Onderwijs en Kwaliteit 

 Mevrouw O. de Vries 

 audit en financiële commissie 

 
De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl.