College van Bestuur

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.

Het College van Bestuur wordt gevormd door Willem Wouda, bestuurder.

Voor contact met het College van Bestuur kunt u contact opnemen met het bestuursbureau via t. 0511 - 548390 of info@roobol.frl.

Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau. 

 

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden: 

De heer H. Dijkstra voorzitter, remuneratiecommissie 

Vacature remuneratiecommissie 

Mevrouw S.C. Westra-Bosch vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw W. van de Venn commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw O. de Vries audit en financiële commissie 

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl