Vrijwillige ouderbijdrage

Basisbedrag

Ouders/verzorgers kunnen aan de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage betalen. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een basisbedrag + een bedrag voor het schoolreisje.

Van het basisbedrag vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de sinterklaas- en kerstactiviteiten, excursies en culturele uitstapjes betaald. De Ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 17,50 per kind per schooljaar. Voor leerlingen die na 1 januari op school komen, is de bijdrage € 11,60 voor dat schooljaar. En voor wie na 1 maart op school komt, € 5,80.

Ouders kunnen de Ouderraad machtigen om de vrijwillige ouderbijdrage in 3 termijnen automatisch af te schrijven. De inning is steeds op de eerste maandag na bijschrijving van de kinderbijslag in de maanden oktober, januari en april. Wie geen machtiging afgeeft en kiest voor een factuur, ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur voor de totale vrijwillige ouderbijdrage (= basisbedrag + schoolreisje bijdrage).
 

Schoolreisje bijdrage

De bijdrage voor het schoolreisje is ook onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage hangt af van de bestemming van de reis. De datum en bestemming van de schoolreisjes worden in de loop van het schoojaar bekend.

  • groep 1 en 2:  € 20
  • groep 3 en 4:  € 27
  • groep 5 en 6:  € 35
  • groep 7 en 8:  € 75 (3 dagen kamp)

De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals het woord al zegt, een vrijwillige bijdrage. Leerlingen waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of schoolreisjes. Iedereen doet mee.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de Ouderraad via ortheun@roobol.frl.