Het school ondersteuningsprofiel (SOP)

Het ondersteuningsprofiel van onze school geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Via het school ondersteuningsprofiel (SOP) geven we het Samenwerkingsverband (SWV) en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven. Dit SOP is geschreven door de directie en intern begeleider. Daarna is het ter goedkeuring aan de MR gegeven. Het schoolondersteuningsprofiel is goedgekeurd door de MR op 29 maart 2022.