Ouderraad

Naast de wettelijk verplichte M.R. heeft onze school een ouderraad O.R. De ouderraad wordt gekozen uit en door ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen en heeft 6 leden. De ouderraad vergadert ongeveer 9 maal per jaar met de directie en/of een leerkracht. Centraal hierbij staat het aansturen van de diverse commissies van schoolse of buitenschoolse activiteiten, het beheren van het schoolfonds en de OPA - oud papier gelden, en het organiseren van de algemene ouderavond. Tevens wordt er van gedachten gewisseld over schoolse zaken met leerkracht(en) en directie.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw A. Westerlaan-Sikma (voorzitter)
  • mevrouw T. Lolkema (secretaris), tel. 0511-471990
  • mevrouw C. Tienstra (penningmeester)
  • de heer H. Hofman
  • mevrouw J. Hofstra
  • mevrouw Y. Plantinga
  • mevrouw E. Smit-Brans