Ouderraad

Naast de wettelijk verplichte MR heeft onze school een Ouderraad (OR).
De OR wordt gekozen uit en door ouders en voogden / verzorgers van de leerlingen.
In de OR van onze school zitten 8 leden. 

De ouderraad vergadert ongeveer 9 keer per jaar met de directie en/of een leerkracht.
De gesprekken gaan dan vooral over (buiten)schoolse activiteiten, het beheren van het schoolfonds en de OPA - (oudpapieractie) gelden en het organiseren van de Algemene Ouderavond. 

In de OR zitten de volgende leden:

  • Jan Hindrik Wijma (voorzitter)
  • Gijs op den Brouw (penningmeester)
  • Ruth Postma (secretaris)
  • Floortje Afman
  • Liesbeth Hempenius
  • Ytje Plantinga
  • Hilde Tanja

Voor contact met de OR, kunt u mailen via ortheun@roobol.frl.