Contactgegevens derden

ROOBOL
Bestuursbureau ROOBOL
Kuipersweg 5
9285 SN, Buitenpost

Postbus 6
9285 TA, Buitenpost
tel. 0511-548390
www.roobol.frl

Sporthal de Hoantserid
Ljurkstrjitte 4, Feanwâlden
tel. 0511-475656

Kinderopvang en BSO Kids First
Juliusstrjitte 44, Feanwâlden
www.kidsfirst.nl

Hoofdkantoor
Oedsmawei 24 D, Grou
tel. 088-0350400
info@kidsfirst.nl

BSO de Luchtballon &
Peuterspeelzaal Jodocus

Juliusstrjitte 44, Feanwâlden
tel. 088-0350400

Schoolmaatschappelijkwerk
Contact via Nieske van der Veen (IB)

GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
tel. 058-2299444
www.ggdfryslan.nl

Adriaentsje Tadema
sociaal-verpleegkundige en externe vertrouwenspersoon
tel. 06-22970965
e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Inspectie van het Onderwijs
Sophialaan 20, Leeuwarden
www.onderwijsinspectie.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD, Utrecht
tel. 030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Postbus 60182
1320 AE, Almere
tel. 036-5331500
www.voo.nl

Stichting Leergeld Friesland Oost
Postbus 255
9200 AG Drachten
tel. 06-45651314
info@leergeldfrieslandoost.nl of dien een aanvraag in via samenvoorallekinderen.nl