Contactgegevens derden


Stichting ROOBOL
Bestuursbureau ROOBOL
Ried 4 6-8
9285 KK, Buitenpost

Postbus 6
9285 TA, Buitenpost
tel. 0511 - 54 83 90
info@roobol.frl
www.roobol.frl

functionaris gegevensbescherming ROOBOL
Femke Schotanus
privacy@roobol.frl

Schoolmaatschappelijkwerk
Contact via Ygerne Imhoff (IB'er)
y.imhoff@roobol.frl

Sporthal de Hoantserid
Ljurkstrjitte 4, Feanwâlden
tel. 0511 - 47 56 56

Kinderopvang en BSO Kids First
Juliusstrjitte 44, Feanwâlden
www.kidsfirst.nl

Hoofdkantoor
Oedsmawei 24 D, Grou
tel. 088 - 035 04 00
info@kidsfirst.nl

GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
tel. 058 - 22 99 444
www.ggdfryslan.nl

Adriaentsje Tadema
sociaal-verpleegkundige en externe vertrouwenspersoon
tel. 06 - 22 97 09 65
a.tadema@ggdfryslan.nl

Inspectie van het Onderwijs
Sophialaan 20, Leeuwarden
www.onderwijsinspectie.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD, Utrecht
tel. 030 - 280 95 90
www.onderwijsgeschillen.nl

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Postbus 60182
1320 AE, Almere
tel. 036 - 533 15 00
www.voo.nl

Sam& voor alle kinderen
www.samenvoorallekinderen.nl
Sam& voor alle kinderen is een samenwerking tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport&Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal fonds Kinderhulp.
Sigrid Keimpema helpt u bij uw aanvragen via samenvoorallekinderen.nl.
tel. 0511 - 47 55 54
info.drtheundevries@roobol.frl