Ouderportaal Social Schools

Wij maken gebruik van de app Social Schools. Het doel is om hiermee ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas. En dat op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze te doen. Zo kunnen ouders hun kind(eren) beter ondersteunen bij het leerproces.

Zaken die via de app worden gecommuniceerd worden zijn bijvoorbeeld:

  • Documenten/ samenvattingen voor toetsen
  • Foto's en video's van leuke dingen die in de klas gebeuren
  • Intekenlijsten voor activiteiten
  • Intekenen contactmomenten

Hoe werkt het?

De leraar plaatst een bericht op Social Schools in de afgeschermde omgeving van de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren. 

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen. De bedoeling is dat elke leerling in ieder geval 1 ouder heeft met een actief account. Komt u er niet helemaal uit, of heeft u andere vragen dan kunt u altijd langskomen bij de leerkracht van uw zoon/dochter.