Ouderinformatie

Wat betekenen de ouders voor onze school

Als ouder heeft u het meest met de opvoeding van uw kind te maken. U kiest voor de school die zo optimaal mogelijk bij uw opvoeding aansluit. Wanneer u wilt, kunt u ook actief betrokken zijn bij de school, bijvoorbeeld door te helpen bij de creatieve middag, lid te worden van een commissie of van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Ook doen we vaak een beroep op ouders voor de begeleiding van activiteiten. Het zijn niet alleen de overheid, gemeente of het schoolteam die bepalen wat er op onze school plaatsvindt. We stellen uw mening zeer op prijs. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind en van het reilen en zeilen op onze school.