Het pestprotocol

We vinden het heel belangrijk dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Onze school is een open, actieve leefgemeenschap waar een ieder zich veilig voelt. Dit is voor ons de basis.

We distantiëren ons als school (team, kinderen, ouders) dan ook van pestgedrag. Wordt er toch gepest? Dan pakken we dat aan. Hoe we dit doen, staat beschreven in het Pestprotocol. Dit protocol wordt regelmatig door het team en de ouderraad geëvalueerd.