De Gezonde School

Wij hebben hard gewerkt aan het behalen van het vignet “gezonde school”. En we blijven ons inzetten voor het behoud ervan. Dat betekent dat we bewust omgaan met onderwerpen als bewegen en voeding. We maken de kinderen en u als ouders bewust van het belang van een gezonde levenshouding.

Rookvrij

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt in school, op het schoolplein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit, omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.
 

Lessen

Zo geven we jaarlijks les over gezonde voeding met het lespakket “Smaaklessen”, hebben we onze eigen schooltuintjes waar we fruit en groenten in verbouwen en doen we jaarlijks mee aan het EU schoolfruitproject.
 

Bewegen

We stimuleren de kinderen meer te bewegen en te sporten door jaarlijks mee te doen met de gemeentelijke sportdag, de koningsspelen en gebruik te maken van het aanbod van Sport Stimulering Dantumadiel (o.m. sport- en spelactiviteiten op het schoolplein). De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen tijdens schooltijd in de herfst schaatsles. Onze school doet mee aan het jaarlijks gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi en schoolkorfbaltoernooi. Die beide toernooien zijn voor de leerlingen op vrijwillige basis. Gymlessen worden in de bovenbouwgroepen deels ingevuld met kennismakingslessen met diverse sporten.
Het schoolplein is ingericht met natuurlijke speeltoestellen, klimtoestellen, schommels, zandbak, glijbaan, ballenvanger, tafeltennistafel en een pannakooi die uitnodigen tot sport en spelen.

 

Pauzehap, lunch en traktaties

Op onze school zijn heel duidelijke afspraken over voeding gemaakt. Zo is voor de pauzehap, de lunch en traktaties een lijst opgesteld met voorkeursproducten en niet toegestane producten. Kinderen die niet toegestane producten mee hebben, krijgen de voorkeurslijst mee met de vraag aan de ouder/verzorger om voortaan voorkeursproducten mee te geven. De niet toegestane producten worden ingenomen en mee terug naar huis gegeven. Onder schooltijd worden kinderen gestimuleerd goed te drinken, in elk lokaal is kraanwater beschikbaar.

Ouders en kinderen worden van de regels en het belang ervan, op de hoogte gesteld door:

  • publicaties op deze site
  • publicaties in de schoolgids
  • publicaties op de schoolkalender
  • informatie (mee) te geven tijdens informatieavonden ouders nieuwe leerlingen
  • informatie (mee) te geven tijdens contactavonden

Ouders kunnen hun mening over het beleid bij de MR-ouder-geleding neerleggen en zo invloed uitoefenen op het voedingsbeleid. Klachten kunnen bij de directie worden gemeld.