In verband met Corona is de school gesloten
van 16 maart tot en met 11 mei

Onze leerlingen krijgen deze weken onderwijs op afstand.
We doen dit samen met ouders!
Hieronder leest u de laatste ontwikkelingen.

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen u naar:

Dit prentenboek kan helpen om Corona uit te leggen aan jonge kinderen:


Deze pagina bevat een samenstelling van (samengevatte) berichten die via Social Schools eerder aan ouders zijn verzonden.

---

3 april 2020, 15:05 uur: Brief van Roobolbestuur aan alle ouders

Beste ouders/ verzorgers,

Verlenging maatregelen
Het kabinet heeft besloten de maatregelen,om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,te verlengen tot en met 28 april. Waarschijnlijk gaan ze in de laatste week van april besluiten over een vervolg van de maatregelen. Omdat de meeste scholen in onze regio dicht blijven tot 11 mei hebben wij besloten dit voorbeeld te volgen. Alle ROOBOL scholen blijven in ieder gevaldicht tot maandag 11 mei.

Kinderopvang
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast Fryslân organiseren de noodopvang samen met de basisscholen en kinderopvangorganisaties. Het advies daarbij is om de kinderen zoveel mogelijk thuis en in een vertrouwde omgeving op te vangen. Wij begrijpen dat dit soms lastig is. Het is echter nodig om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Daarom vragen wij u met klem om dit vol te houden!!

Noodopvang
Wanneer kunt u gebruik maken van noodopvang op school en/of de BSO? De noodopvang geldt nog steeds alleen voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale en cruciale beroepen. Het is namelijk noodzakelijk voor ons allemaal dat deze mensen kunnen blijven werken. Als ze jonge kinderen hebben, moeten deze daarom terecht kunnen bij school en/of de kinderopvang. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan (dit is een maatregel van de overheid). Als dat niet lukt, kunt u toch een beroep doen op de noodopvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen of in een vitale sector werken.

Dit betekent:
•Schoolgaande kinderen worden onder schooltijd op de basisschool opgevangen en na schooltijd op de BSO.
•Soms hebben BSO en school afspraken gemaakt om het op een andere manier op te lossen. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren).

Indien er sprake is van een erg moeilijke thuissituatie kan er worden afgeweken van de voorwaarden voor het aanbieden van noodopvang. Als u zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van uw kind kunt u contact opnemen met school. Andersom zal de school ook contact met u zoeken.

Thuisonderwijs
Het is geweldig om te zien hoe u en de leerkrachten samenwerken om de kinderen zo goed mogelijk van onderwijs te voorzien. Daarvoor onze dank. Wij zullen het thuisonderwijs blijven bieden, in ieder geval tot de meivakantie. Hoe het daarna verder gaat vertellen we uiterlijk in de week voor de meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Willem Wouda
Bestuurder ROOBOL

---

26 maart 2020, 08:00 uur: Brief van GGD aan alle ouders

 

---

20 maart 2020, 16:20 uur: Ophaalronde huiswerk week 2 en opvang week 2

Ophaalronde huiswerk week 2
Aanstaande dinsdag 24 maart hebben we weer een nieuwe ophaalronde voor huiswerk. Boeken ruilen in de schoolbieb kan ook op dinsdagmorgen. Heeft u nog andere materialen nodig? Als u het tijdig aangeeft, zorgen wij dat het dinsdag voor u klaar ligt.

Dinsdag 24 maart - op alfabetische volgorde achternaam
08:15 - 08:45 u:  A, B, C, D
08:45 - 09:15 u:  E, F, G, H
09:15 - 09:45 u:  I, J, K, L, M
09:45 - 10:15 u:  N, O, P
10:15 - 10:45 u:  Q, R, S, T
10:45 - 11:15 u:  U, V, W
11:15 - 11:45 u:  X, IJ, Z
11:45 - 12:15 u:  Voor wie een andere tijd niet past

Wie mag ophalen?
We vragen u om per gezin met slechts 1 persoon te komen ophalen voor alle kinderen uit het gezin. Zelf keelpijn, verkouden, of koorts? Zorg voor vervanging! Wellicht kan een familielid of ouder van klasgenoot het ophalen voor uw gezin. Dit graag onderling regelen en afstemmen.

Ingang/uitgang
Gebruik de ingang/uitgang het dichtst bij het lokaal waar u moet zijn. Loop niet onnodig door de school en blijf binnen niet hangen voor een gesprekje.

Deurkrukken
Bij beide deuren staat gel om te gebruiken, liever geen deurkrukken met de handen aanraken en houd afstand van de leerkracht.

Opvang week 2
In Dantumadiel is de opvang nog niet centraal geregeld en blijven alle locaties van kinderopvang open. Ook onze school. Ouders kunnen hiervoor de directeur bellen of mailen: t.vogels@roobol.frl. Graag horen wij zo spoedig mogelijk wie van de opvang gebruik moet maken.

---

16 maart 2020, 17:03 uur - Laatste nieuws

Vanmorgen zijn we begonnen met een vergadering waarin we diverse zaken besproken hebben.
Daarna hebben alle leerkrachten de taakpakketten voor de kinderen klaar gemaakt.
Alles ligt nu klaar om morgen opgehaald te worden.

takenpakket en schoolmaterialen ophalen
Komt u morgen (dinsdag 17 maart) op de aangegeven tijd de schoolspullen en het takenpakket ophalen in het lokaal van uw kind(eren).
Breng een tas mee en een eigen pen om de verklaring te tekenen voor het lenen van de Ipad.
Lukt het niet om op de aangegeven tijd te komen? Belt u dan morgenochtend naar school: 0511-475554.

Wij vragen u geen kinderen mee naar binnen te nemen als u schoolmaterialen komt ophalen!
(zie ook bericht van gisteren)

Ophaalschema (op alfabetische volgorde achternaam - zonder tussenvoegsel)
08:00 - 08:30 = A, B, C
08:30 - 09:00 = D, E, F
09:00 - 09:30 = G, H, I
09:30 - 10:00 = J, K, L
10:30 - 11:00 = M, N, O
11:30 - 12:00 = P, Q, R
12:30 - 13:00 = S, T, U
13:30 - 14:00 = V, W, X, IJ, Z

portfolio en apps
Vandaag hebben ouders een activatiecode ontvangen voor het Social Schools portfolio van hun kind(eren).
Het portfolio zal het belangrijkste communicatiemiddel zijn over het schoolwerk.

Via Social Schools is een document gedeeld met informatie over de verschillende apps op de Ipad.
Leest u dit goed door, alstublieft.

opdrachten
Heeft u vragen over het takenpakket of het gebruik van de Ipad? Mailt u dan de leerkracht.
Als u telefonisch contact met de leerkracht wenst, dan kunt u via de mail een afspraak plannen. De leerkracht belt u dan op het afgesproken tijdstip terug.
Vragen worden zo veel mogelijk dezelfde dag nog beantwoord.


De tijd zal het leren hoe alles in de praktijk gaat werken.
Waar nodig stellen we bij.

We leven met alle ouders en kinderen mee!


---

15 maart 2020, 18:28 uur - Takenpakketten ophalen

Vandaag en maandag bereiden de leerkrachten de mogelijkheden voor thuisonderwijs voor. Pakketjes met leermiddelen (tablet, werkboeken etc.) worden klaargelegd om dinsdag opgehaald te kunnen worden. Zo ook leesboekjes, Informatie Junior, prentenboeken enz. 

Tablet
Voor de tablet (groep 4 t/m 8) laten we u tekenen voor ontvangst en dat mocht er schade ontstaan in deze periode u dit met uw verzekering opneemt. Het formulier ligt klaar bij het pakketje en kunt u achterlaten in de klas.

Opdrachten
De leerkrachten zullen gedurende deze periode contact met de kinderen onderhouden via kanalen die ze gaan benoemen in een bijlage bij het huiswerk. De kinderen krijgen opdrachten die ze moeten maken, de leerkrachten kunnen vragen beantwoorden op de daarvoor aangegeven tijden. Dat kan schriftelijk maar misschien is een telefonisch contact soms ook nodig. We gaan het zien.

Ophalen
Ook bij het ophalen van de pakketjes willen we onnodige risico’s voorkomen. In kleine groepjes zullen de ophalers de school in te gaan, daarom hebben we het per alfabet geregeld. De pakketjes liggen klaar in de groep met de naam van de kinderen erbij.

Wie mag ophalen?
We vragen u om per gezin met slechts 1 persoon te komen ophalen voor alle kinderen uit het gezin. Zelf keelpijn, verkouden, of koorts? Zorg voor vervanging! Wellicht kan een familielid of ouder van klasgenoot het ophalen voor uw gezin. Dit graag onderling regelen en afstemmen.

De indeling is gemaakt op achternaam van het (eigen) gezin. Tussenvoegsels: van der, de etc. rekenen we niet mee. Gezin de Boer komt dus in het 1e tijdslot.

Is het moeilijk zelf wat te regelen, plaats op Social Schools een oproepje voor hulp. Er zijn vast andere ouders/verzorgers die willen helpen.

Ingang/uitgang
Gebruik de ingang/uitgang het dichtst bij het lokaal waar u moet zijn. Loop niet onnodig door de school en blijf binnen niet hangen voor een gesprekje.

Dinsdag 17 maart
08:00 - 08:30 = A, B, C
08:30 - 09:00 = D, E, F
09:00 - 09:30 = G, H, I
09:30 - 10:00 = J, K, L
10:30 - 11:00 = M, N, O
11:30 - 12:00 = P, Q, R
12:30 - 13:00 = S, T, U
13:30 - 14:00 = V, W, X, IJ, Z

Opvang
In uiterste noodzaak vangen wij kinderen op in school, zoals de minister ook heeft gezegd. Er zijn nu ongeveer 4 kinderen voor maandag aangemeld met ouders werkzaam in vitale beroepen. Deze kinderen krijgen hetzelfde takenpakket als de kinderen die thuis zijn.

Oproep
Ouders die misschien moeite hebben om kinderen huiswerk begeleiding te geven, kunt u misschien helpen met uitleg. Ook wij houden dat natuurlijk goed in de gaten.

Namens het team: Tineke Vogels

---

15 maart 2020, 09:45 uur - Takenpakketten in de maak

Na het ingrijpende bericht van gisteravond over de sluiting van de school zijn wij gisteren begonnen om te inventariseren welke mogelijkheden we hebben om thuis te werken via inlogcodes. En ook hoe we de instructie kunnen geven, door filmpjes in te spreken of opdrachten via social schools te delen.

Belangrijk: Maandag maken we de takenpakketten voor de kinderen klaar, leggen we boekjes en werkboekjes klaar en maken we overzichten met mogelijkheden om thuis te oefenen of iets te maken. U krijgt bericht wanneer het takenpakket/huiswerk en de Ipad van uw kind opgehaald kan worden.

---

14 maart 2020, 22:53 uur - Scholen Roobol vanaf maandag 16 maart gesloten

Na zorgvuldig overleg hebben wij besloten om de scholen van ROOBOL dicht te doen met ingang van maandag 16 maart 2020 tot en met 29 maart. De schoolbesturen van Noventa, PCBO Dantumadiel en Arlanta sluiten zich aan bij dit besluit.

We zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 opvang bieden aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening). We willen de groep leerlingen, die wij opvang bieden, graag ook zo klein mogelijk houden want dat is passend bij de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen de gaan. Onze maatregel om de scholen te sluiten heeft vanzelfsprekend dat als hoofddoel. Veiligheid voor onze kinderen, voor u als ouders en voor onze medewerkers en alle naasten om ons heen.

Mocht u echter grote problemen ondervinden bij het organiseren van de opvang en bent u niet werkzaam in een van bovenstaande beroepen, dan kunt u contact op nemen met de school van uw zoon of dochter. De scholen krijgen iedere dag veel vragen via de mail en/of social schools. Wij proberen u zo goed mogelijk te blijven informeren en uw vragen te beantwoorden.

Ondertussen beraden wij ons op manieren om de kinderen ook thuis onderwijs aan te bieden. We zullen daarbij onder andere gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale hulpmiddelen bieden.

Wij beseffen ons dat wij een groot beroep doen op onze ouders/verzorgers, op onze medewerkers en op de inzet, creativiteit en het meedenken van u allen. Uiteraard kunt u bij de directie van uw school terecht met dringende vragen of opmerkingen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit om de gezondheid van ons allen voorop te stellen.

Namens stichting ROOBOL,
Willem Wouda

---

13 maart 2020, 19:31 uur - Houd rekening met sluiting school

Onze regering heeft besloten de scholen niet te sluiten, mede omdat jonge kinderen niet tot de risicogroep behoren om ernstig ziek te worden. Een groot probleem is dat ze meestal geen symptomen vertonen, maar een belangrijke bron van overdracht zijn.

De huidige maatregel is dat kinderen en leerkrachten die verkouden zijn niet naar school mogen, maar dat de scholen openblijven. We wachten het weekend af of er nieuwe besluiten worden genomen vanuit onze regering.

Ook zijn we in overleg met onze collega's van het PCBO of het verstandig is om de scholen wel of niet te sluiten. Het blijkt namelijk dat in landen waar de scholen zijn gesloten, de verspreiding van het virus veel minder snel gaat.

Uiterlijk zondagmiddag 17.00 uur informeren wij u via social schools over wat we maandag doen: wel of geen school.

Als we besluiten de scholen te sluiten, zorgen we voor noodopvang wanneer ouders geen oppas kunnen regelen (alleen voor kinderen die niet verkouden zijn). Intussen denken we alvast na over manieren om kinderen thuis te laten werken aan de verschillende lesprogramma's.

Met vriendelijke groet,
Willem Wouda Bestuurder ROOBOL

---

13 maart 2020, 16:05 uur -  Stagiaires en externe docenten vanaf maandag niet meer op school

Op basis van de huidige maatregelen van het RIVM hebben wij het volgende besloten:
- conform de richtlijnen blijven leerkrachten thuis die klachten hebben als neusverkoudheid OF hoesten OF keelpijn (al dan niet met koorts)
- kinderen die op school komen met klachten als neusverkoudheid OF hoesten OF keelpijn (al dan niet met koorts) worden naar huis gestuurd
- stagiaires en externe leerkrachten komen vanaf aanstaande maandag voorlopig niet meer op school
- uitstapjes worden tot 31 maart geannuleerd
- docenten ontwikkelen dit weekend een takenpakket voor leerlingen die langere tijd thuis moeten blijven.

Wij vragen u met klem de richtlijnen van het RIVM te volgen en bij een kleine verkoudheid, hoesten of een klein beetje keelpijn van uw kind, uw kind thuis te houden. U kunt uw kind afmelden via info.drtheundevries@roobol.frl of bellen met 0511-475554. Geeft u daarbij aan welke klachten uw kind precies heeft.

---

12 maart 2020, 17:53 uur - Open Dag AFGELAST

In overleg met de andere schoolbesturen in onze regio is besloten om alle Open Dagen die voor volgende week staan gepland, niet door te laten gaan i.v.m. het coronavirus.

Onze Open Dag van 18 maart komt te vervallen.

Wilt u informatie over onze school, dan kunt u contact opnemen met de directeur, Tineke Vogels, op t.vogels@roobol.frl.