In verband met de Corona-pandemie gelden de volgende protocollen en richtlijnen:

Wij vragen u bovenstaande informatie goed door te lezen.
 

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar:

Dit prentenboek kan helpen om Corona uit te leggen aan jonge kinderen:

 

 


Deze pagina bevat een samenstelling van (samengevatte) berichten die via Social Schools eerder aan ouders zijn verzonden.

---

7 februari 2021, 10:00 uur: Nieuwe beslisboom

Op 8 februari gaan de basischolen weer open. Er is een nieuwe beslisboom om te kijken of uw kind naar school mag. 

Mag uw kind niet naar school? Geeft u dit dan voor 8.15 uur door via tel. 0511 - 475554.

Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met school. Dan nemen we de besliboom samen door en bepalen we samen of uw kind welkom is op school.

---

4 februari 2021, 18:00 uur: Weer naar school

Vanaf 8 februari gaan de basisscholen weer open. Binnen Stichting ROOBOL is een unaniem besluit genomen over hoe we de scholen, en dus ook de Theun de Vriesskoalle, weer veilig kunnen openen. In deze aanpak houden we rekening met de maatregelen omtrent het coronavirus, zoals opgesteld door het RIVM en het advies van de PO-raad.

Dit betekent voor onze school het volgende:
(nieuwe maatregelen zijn dikgedrukt)

Hygiëne

Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd:

 • Iedereen wast zijn handen meerdere keren per dag en goed tenminste 20 sec met water en zeep.

 • Er worden geen handen geschud.

 • Hoesten/niezen in de elleboog.

 • Dagelijks is er intensieve schoonmaak + tussentijdse extra schoonmaak rond lunchtijd.

 • In ieder klaslokaal en gezamenlijke ruimtes is desinfecterende handgel, zeeppompje, (papieren) handdoekjes en oppervlaktesprays aanwezig.

 • Het team is samen met de schoonmaakorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

 • Personeelsleden dragen naar eigen voorkeur persoonlijke beschermingsmiddelen, een mondkapje of faceshield.

 • Leerlingen die dat willen, kunnen een eigen mondneuskapje dragen.

Thuisblijven

 • Bekijk boven aan de pagina de actuele beslisboom om te kijken of uw kind naar school mag. Twijfelt u? Neemt u dan contact op met school.

 • U geeft voor 8.15 uur door dat uw kind afwezig is. Wanneer de leerling langer dan een dag afwezig is, vindt het onderwijs in overleg plaats.

Besmetting in de school

 • Wij attenderen u op de richtlijnen van het RIVM. De school meldt zich bij de GGD wanneer er meer dan 1 ziektegeval (corona) geconstateerd is.

 • Bij een besmetting in een klas gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine en laten alle leerlingen zich de 5e dag na de besmetting testen. Dit gaat altijd in overleg tussen school en GGD.

 • De quarantaine start vanaf de eerste ziektedag of, wanneer deze ziektedag niet bekend is, de testdag.

 • Bij een negatieve test na 5 quarantainedagen kan het kind weer naar school.

 • Is uw kind zelf niet besmet, maar een leerling uit zijn/haar klas wel? Dan hoeven broertjes/zusjes van uw kind niet in quarantaine.

 • Wanneer u besluit uw kind niet te laten testen, dan wordt de quarantaineperiode verlengd naar 10 dagen ongeacht of uw kind klachten heeft of niet. Is uw kind na deze periode klachtenvrij, dan mag hij/zij weer naar school.

 • Het gezin van een besmette leerling gaat ook in quarantaine.

 • Als een leerling gedurende de dag ziek wordt, of corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis/wordt het kind zo snel mogelijk opgehaald. De leerkracht beslist hierover. Zorg ervoor dat u goed bereikbaar bent.

 • School gaat in overleg met GGD na besmetting en volgt advies op.

 • Wanneer een hele groep in quarantaine moet, gaan wij het thuisonderwijs zo snel mogelijk weer opstarten.

Onderwijzend personeel

 • We houden 1,5 m afstand tot elkaar en werken in zo klein mogelijke bubbels. (kleine groepjes)

 • Tussen leerkracht en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

 • Gastdocenten en vrijwilligers zijn tot nader bericht niet aanwezig in de school. Externe ondersteuning is in overleg mogelijk.

 • Stagiaires zijn alleen welkom in de school indien dit helpend is in het onderwijs en/of ondersteuning bij thuisonderwijs van leerlingen in quarantaine. Dit gebeurt in een vaste groep.

Inrichting van de lokalen 

 • Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling is niet noodzakelijk vanuit het RIVM. 

 • De ruimtes worden zo efficiënt mogelijk gebruikt

 • Er wordt zoveel mogelijk in vaste tafelgroepjes gewerkt.

 • Er wordt voldoende geventileerd.

 • Leerlingen blijven niet onnodig lang in de gang en toiletten.

Schooltijden (tot voorjaarsvakantie)

Groep 0/1 is op vrijdag vrij en groep 2 is op vrijdagmiddag 12 uur uit.

Groep 0/1 + 1/2: 8.20/8.30 - 13.50 uur

Ingang klas: Nooddeur
 

Groep 2: 8.20/8.30 - 13.50 uur

Ingang klas: Ingang onderbouw
 

Groep 3 en 4: 8.20/8.30 – 14.00 uur

Ingang klas: Ingang onderbouw


Groep 5 t/mt 8: 8.20/8.30 – 14.00 uur

Ingang klas: Ingang bovenbouw


Groep 3 t/m 8 heeft voorlopig geen gymnastieklessen in de zaal.

Halen & brengen

 • Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en/of gehaald.

 • Kinderen gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar school en huis.

 • Brengt uuw kind met de auto? Dit kan aan de zuidkant van de school. Uw kind gaat via de zuidkant (kant van de trein) van de school het plein op/af.

 • Alsuw kind te jong is voor een tút en der út, parkeert u de auto ook aan de zuidkant en NIET in de berm bij de buren bij de Juliusstrjitte.

 • Komt uwkind met de fiets? Dan komt uw kind het plein op/af bij het fietsenhok.

 • De kleuterjuffen lopen na schooltijd eerst met de kleuters naar de zuidkant en daarna naar het fietsenhok.

 • We adviseren u om bij het halen en brengen een mondkapje te dragen.

 • Houd het afscheid kort.

 • Houdvoldoende afstand van de andere ouders.

 • Geen ouders/verzorgers op het schoolplein en in school.

 • De leerling gaat zelf direct richting het klaslokaal. Er staan leerkrachten op het plein/bij de deur om de leerlingen te helpen.

 • De kinderen blijven niet op het schoolplein spelen.

Lesuitval

Als er lesuitval is door ziekte van de leerkracht dan proberen wij dit intern op te vangen m.b.v. de ziektevervanging. Wij weten dat de omvang van de ziektevervanging waarschijnlijk beperkt is. Indien we geen leerkracht kunnen vinden, dan vindt er geen les plaats op school en onderzoeken wij de mogelijkheden voor thuisonderwijs.  

Pauzetijden, spel en buitenspelen 

 • Tijdens pauzes en buitenspelen zijn de groepen zoveel mogelijk gescheiden.

 • Kinderen mogen geen voedsel delen.

 • Fruit/lunch wordt thuis bereid, zodat er geen handelingen van leerkrachten nodig zijn.

 • Tot nader bericht is er geen schoolfruit.

Leerplicht

 • Wij verwachten alle kinderen weer op school. Indien ouders/verzorgers overwegen om hun kind niet naar school te laten gaan en er geen sprake is van ziekte, dan willen wij hier graag over in gesprek.


Al deze bovenstaande maatregelen zijn voorlopig tot de voorjaarsvakantie. Wij evalueren ook na deze eerste week. Mochten zaken niet goed lopen of juist goed gaan dan horen we dit graag.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u iets overleggen/delen met de leerkracht, dan kunt u via e-mail of Social Schools contact opnemen. Ook kunt u contact opnemen met de directeur: T. Vogels 0511 - 475554 / 06 - 182 55 180.

---

2 december 2020, 19:00 uur: Nieuwe beslisboom (wanneer wel/niet naar school)

Wanneer kan uw kind wel of niet naar school met verkoudsklachten? Om dat te kunnen bepalen, kunt u de beslisboom gebruiken. Klik op de paarse knop om het document te openen:

 

 

Bellen met school is ook altijd een goed idee! Dan lopen we samen met u de stappen van de beslisboom door.

De beslisboom wordt regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld als er nieuwe regels zijn vanuit het RIVM. We plaatsen op deze pagina altijd de meest actuele beslisboom.

----
 

26 mei 2020, 18:20 uur: Vanaf 8 juni weer volledig naar school

We zijn optimistisch over de positieve ontwikkeling. Als het zo goed blijft gaan, gaan alle leerlingen dus vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Vanaf 8 juni gelden de volgende (aangepaste) maatregelen:

 

---
 

16 mei 2020, 21:12 uur: Aanpassingen brengen en halen

Het verkeersplan is geëvalueerd. De volgende aandachtspunten zijn genoemd: te ver lopen voor groep 1A en 2, blokkeren van looppad, onduidelijke aanduiding parkeerplaats, moeilijkheden met broertjes en zusjes en kleuters tegelijk ophalen.
We hopen dit alsvolgt op te kunnen lossen:

Brengen

 1. Parkeren bij de S. Antonidesstrjitte is voor alle ouders (niet alleen voor 1A en 2 zoals op het bord staat).
 2. U kunt eerst de kinderen van groep 1B en groep 3 t/m 8 brengen en daarna doorlopen naar de hekjes van groep 2 en 1A om de school. U kunt daarna doorlopen of …kijken of er niemand aankomt en dan terug lopen. Het looppad niet blokkeren. Uw kind mag ook door een broertje of zusje over het plein naar de nooddeuren aan de voorkant gebracht worden van de groepen 1A en 2. De tút en der ut zone blijft voor de school.

Ophalen

 1. Kids First en de Pykjes staan bij het fietsenhok de kinderen te verzamelen, dus binnen het hek.
 2. De juffen Nynke /Tjittie en Gerbrich en Gerda lopen met de kinderen naar het plein aan de noordkant. Ze staan bij de picknicktafels en wachten tot dat ze de ouder van het kind zien. U hoeft dan niet om de school te lopen om uw kind op te halen.
 3. Ouders steken over en lopen aan de andere kant van de weg terug naar de auto of naar huis.

Bij alles denken we om de anderhalve meter afstand.

Er is altijd een leerkracht aanwezig voor assistentie of vragen.

---

7 mei 2020, 15:14 uur: Verkeersplan 11 mei en schooltijden

schooltijden
Maandag 11 mei mogen de kinderen van groep A tussen 8.20 en 8.45 uur op school komen. Op dinsdag geldt dit voor groep B.

verkeersafspraken
Het eerder verzonden verkeersplan (protocol van 24 april) is gewijzigd in verband met afsluiting van de Juliusstrjitte.

parkeren
Komt u met de auto naar school? Parkeert u dan aan de S. Antonidesstrjitte.
U loopt vervolgens met de kinderen via de Tj. Talmastrjitte naar school. De borden wijzen u en de kinderen de juiste looproute.

De kinderen van groep 1B en 3 t/m 8 gaan via het grote hek (hoofdingang plein) het plein op. Daar staan juf Ygerne of juf Yvonne om groep 1B te ontvangen. Groep 3, 4 en 5A gaan via de kleuteringang naar binnen en groep 5 t/m 8 via de hoofdingang.

De ouders van de leerlingen van groep 1A en 2 lopen met de kinderen om de school heen naar de Juliusstrjitte. Groep 1A en 2 hebben vanaf de stoep elk een eigen toegangshekje tot het plein. De juffen staan hier klaar om de kinderen te ontvangen.

Waar u de kinderen brengt daar haalt u ze ook weer op.

Het voetpad aan de Juliusstrjitte is een éénrichtingsvoetpad. Het voetpad is te smal om elkaar te passeren op 1,5 meter afstand.

De Tj. Talmastrjitte is een éénrichtingsweg. Graag langzaam rijden want de fietsers maken gebruik van dezelfde weg.

tut en dr ut
Er is een Tút en d'r Ut zone in de Tj Talmastrjite, bij de hoofdingang van het plein. U kunt hier kort stoppen om uw kind(eren) uit de auto laten stappen. Daarna rijdt u direct door.

De Tj. Talmastrjitte is een éénrichtingsweg. Graag langzaam rijden want de fietsers maken gebruik van dezelfde weg.

Op dit kaartje kunt u zien hoe de verkeersstromen geregeld worden.
 

 

 


We gaan maandag zien hoe deze verkeersafspraken in de praktijk werken. Als het nodig is, passen we de afspraken aan.

---

24 april 2020, 12:37 uur: Start school 11 mei

Op maandag 11 mei gaat de school weer open. Het is een start met veel maatregelen. U kunt deze lezen in ons Theun de Vries Plan en het protocol van Roobol. We zijn gebonden aan protocollen en die leven we zo goed mogelijk na. In de bijlagen (zie boven aan deze pagina) staan alle maatregelen genoemd. Er zijn twee posters toegevoegd die u met uw kind(eren) kunt bespreken.

De verdeling van leerlingen in de A en B groepen is via Social Schools bekend gemaakt aan ouders.

Voor noodopvang kunt mailen: t.vogels@roobol.frl of contact opnemen met de kinderopvang.

---

3 april 2020, 15:05 uur: Brief van Roobolbestuur aan alle ouders

 

Beste ouders/ verzorgers,

Verlenging maatregelen
Het kabinet heeft besloten de maatregelen,om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,te verlengen tot en met 28 april. Waarschijnlijk gaan ze in de laatste week van april besluiten over een vervolg van de maatregelen. Omdat de meeste scholen in onze regio dicht blijven tot 11 mei hebben wij besloten dit voorbeeld te volgen. Alle ROOBOL scholen blijven in ieder gevaldicht tot maandag 11 mei.

Kinderopvang
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast Fryslân organiseren de noodopvang samen met de basisscholen en kinderopvangorganisaties. Het advies daarbij is om de kinderen zoveel mogelijk thuis en in een vertrouwde omgeving op te vangen. Wij begrijpen dat dit soms lastig is. Het is echter nodig om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Daarom vragen wij u met klem om dit vol te houden!!

Noodopvang
Wanneer kunt u gebruik maken van noodopvang op school en/of de BSO? De noodopvang geldt nog steeds alleen voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale en cruciale beroepen. Het is namelijk noodzakelijk voor ons allemaal dat deze mensen kunnen blijven werken. Als ze jonge kinderen hebben, moeten deze daarom terecht kunnen bij school en/of de kinderopvang. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan (dit is een maatregel van de overheid). Als dat niet lukt, kunt u toch een beroep doen op de noodopvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen of in een vitale sector werken.

Dit betekent:
•Schoolgaande kinderen worden onder schooltijd op de basisschool opgevangen en na schooltijd op de BSO.
•Soms hebben BSO en school afspraken gemaakt om het op een andere manier op te lossen. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren).

Indien er sprake is van een erg moeilijke thuissituatie kan er worden afgeweken van de voorwaarden voor het aanbieden van noodopvang. Als u zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van uw kind kunt u contact opnemen met school. Andersom zal de school ook contact met u zoeken.

Thuisonderwijs
Het is geweldig om te zien hoe u en de leerkrachten samenwerken om de kinderen zo goed mogelijk van onderwijs te voorzien. Daarvoor onze dank. Wij zullen het thuisonderwijs blijven bieden, in ieder geval tot de meivakantie. Hoe het daarna verder gaat vertellen we uiterlijk in de week voor de meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Willem Wouda
Bestuurder ROOBOL

---

26 maart 2020, 08:00 uur: Brief van GGD aan alle ouders

 

 

 

---

20 maart 2020, 16:20 uur: Ophaalronde huiswerk week 2 en opvang week 2

Ophaalronde huiswerk week 2
Aanstaande dinsdag 24 maart hebben we weer een nieuwe ophaalronde voor huiswerk. Boeken ruilen in de schoolbieb kan ook op dinsdagmorgen. Heeft u nog andere materialen nodig? Als u het tijdig aangeeft, zorgen wij dat het dinsdag voor u klaar ligt.

Dinsdag 24 maart - op alfabetische volgorde achternaam
08:15 - 08:45 u:  A, B, C, D
08:45 - 09:15 u:  E, F, G, H
09:15 - 09:45 u:  I, J, K, L, M
09:45 - 10:15 u:  N, O, P
10:15 - 10:45 u:  Q, R, S, T
10:45 - 11:15 u:  U, V, W
11:15 - 11:45 u:  X, IJ, Z
11:45 - 12:15 u:  Voor wie een andere tijd niet past

Wie mag ophalen?
We vragen u om per gezin met slechts 1 persoon te komen ophalen voor alle kinderen uit het gezin. Zelf keelpijn, verkouden, of koorts? Zorg voor vervanging! Wellicht kan een familielid of ouder van klasgenoot het ophalen voor uw gezin. Dit graag onderling regelen en afstemmen.

Ingang/uitgang
Gebruik de ingang/uitgang het dichtst bij het lokaal waar u moet zijn. Loop niet onnodig door de school en blijf binnen niet hangen voor een gesprekje.

Deurkrukken
Bij beide deuren staat gel om te gebruiken, liever geen deurkrukken met de handen aanraken en houd afstand van de leerkracht.

Opvang week 2
In Dantumadiel is de opvang nog niet centraal geregeld en blijven alle locaties van kinderopvang open. Ook onze school. Ouders kunnen hiervoor de directeur bellen of mailen: t.vogels@roobol.frl. Graag horen wij zo spoedig mogelijk wie van de opvang gebruik moet maken.

---

16 maart 2020, 17:03 uur - Laatste nieuws

Vanmorgen zijn we begonnen met een vergadering waarin we diverse zaken besproken hebben.
Daarna hebben alle leerkrachten de taakpakketten voor de kinderen klaar gemaakt.
Alles ligt nu klaar om morgen opgehaald te worden.

takenpakket en schoolmaterialen ophalen
Komt u morgen (dinsdag 17 maart) op de aangegeven tijd de schoolspullen en het takenpakket ophalen in het lokaal van uw kind(eren).
Breng een tas mee en een eigen pen om de verklaring te tekenen voor het lenen van de Ipad.
Lukt het niet om op de aangegeven tijd te komen? Belt u dan morgenochtend naar school: 0511-475554.

Wij vragen u geen kinderen mee naar binnen te nemen als u schoolmaterialen komt ophalen!
(zie ook bericht van gisteren)

Ophaalschema (op alfabetische volgorde achternaam - zonder tussenvoegsel)
08:00 - 08:30 = A, B, C
08:30 - 09:00 = D, E, F
09:00 - 09:30 = G, H, I
09:30 - 10:00 = J, K, L
10:30 - 11:00 = M, N, O
11:30 - 12:00 = P, Q, R
12:30 - 13:00 = S, T, U
13:30 - 14:00 = V, W, X, IJ, Z

portfolio en apps
Vandaag hebben ouders een activatiecode ontvangen voor het Social Schools portfolio van hun kind(eren).
Het portfolio zal het belangrijkste communicatiemiddel zijn over het schoolwerk.

Via Social Schools is een document gedeeld met informatie over de verschillende apps op de Ipad.
Leest u dit goed door, alstublieft.

opdrachten
Heeft u vragen over het takenpakket of het gebruik van de Ipad? Mailt u dan de leerkracht.
Als u telefonisch contact met de leerkracht wenst, dan kunt u via de mail een afspraak plannen. De leerkracht belt u dan op het afgesproken tijdstip terug.
Vragen worden zo veel mogelijk dezelfde dag nog beantwoord.


De tijd zal het leren hoe alles in de praktijk gaat werken.
Waar nodig stellen we bij.

We leven met alle ouders en kinderen mee!


---

15 maart 2020, 18:28 uur - Takenpakketten ophalen

Vandaag en maandag bereiden de leerkrachten de mogelijkheden voor thuisonderwijs voor. Pakketjes met leermiddelen (tablet, werkboeken etc.) worden klaargelegd om dinsdag opgehaald te kunnen worden. Zo ook leesboekjes, Informatie Junior, prentenboeken enz. 

Tablet
Voor de tablet (groep 4 t/m 8) laten we u tekenen voor ontvangst en dat mocht er schade ontstaan in deze periode u dit met uw verzekering opneemt. Het formulier ligt klaar bij het pakketje en kunt u achterlaten in de klas.

Opdrachten
De leerkrachten zullen gedurende deze periode contact met de kinderen onderhouden via kanalen die ze gaan benoemen in een bijlage bij het huiswerk. De kinderen krijgen opdrachten die ze moeten maken, de leerkrachten kunnen vragen beantwoorden op de daarvoor aangegeven tijden. Dat kan schriftelijk maar misschien is een telefonisch contact soms ook nodig. We gaan het zien.

Ophalen
Ook bij het ophalen van de pakketjes willen we onnodige risico’s voorkomen. In kleine groepjes zullen de ophalers de school in te gaan, daarom hebben we het per alfabet geregeld. De pakketjes liggen klaar in de groep met de naam van de kinderen erbij.

Wie mag ophalen?
We vragen u om per gezin met slechts 1 persoon te komen ophalen voor alle kinderen uit het gezin. Zelf keelpijn, verkouden, of koorts? Zorg voor vervanging! Wellicht kan een familielid of ouder van klasgenoot het ophalen voor uw gezin. Dit graag onderling regelen en afstemmen.

De indeling is gemaakt op achternaam van het (eigen) gezin. Tussenvoegsels: van der, de etc. rekenen we niet mee. Gezin de Boer komt dus in het 1e tijdslot.

Is het moeilijk zelf wat te regelen, plaats op Social Schools een oproepje voor hulp. Er zijn vast andere ouders/verzorgers die willen helpen.

Ingang/uitgang
Gebruik de ingang/uitgang het dichtst bij het lokaal waar u moet zijn. Loop niet onnodig door de school en blijf binnen niet hangen voor een gesprekje.

Dinsdag 17 maart
08:00 - 08:30 = A, B, C
08:30 - 09:00 = D, E, F
09:00 - 09:30 = G, H, I
09:30 - 10:00 = J, K, L
10:30 - 11:00 = M, N, O
11:30 - 12:00 = P, Q, R
12:30 - 13:00 = S, T, U
13:30 - 14:00 = V, W, X, IJ, Z

Opvang
In uiterste noodzaak vangen wij kinderen op in school, zoals de minister ook heeft gezegd. Er zijn nu ongeveer 4 kinderen voor maandag aangemeld met ouders werkzaam in vitale beroepen. Deze kinderen krijgen hetzelfde takenpakket als de kinderen die thuis zijn.

Oproep
Ouders die misschien moeite hebben om kinderen huiswerk begeleiding te geven, kunt u misschien helpen met uitleg. Ook wij houden dat natuurlijk goed in de gaten.

Namens het team: Tineke Vogels

---

15 maart 2020, 09:45 uur - Takenpakketten in de maak

Na het ingrijpende bericht van gisteravond over de sluiting van de school zijn wij gisteren begonnen om te inventariseren welke mogelijkheden we hebben om thuis te werken via inlogcodes. En ook hoe we de instructie kunnen geven, door filmpjes in te spreken of opdrachten via social schools te delen.

Belangrijk: Maandag maken we de takenpakketten voor de kinderen klaar, leggen we boekjes en werkboekjes klaar en maken we overzichten met mogelijkheden om thuis te oefenen of iets te maken. U krijgt bericht wanneer het takenpakket/huiswerk en de Ipad van uw kind opgehaald kan worden.

---

14 maart 2020, 22:53 uur - Scholen Roobol vanaf maandag 16 maart gesloten

Na zorgvuldig overleg hebben wij besloten om de scholen van ROOBOL dicht te doen met ingang van maandag 16 maart 2020 tot en met 29 maart. De schoolbesturen van Noventa, PCBO Dantumadiel en Arlanta sluiten zich aan bij dit besluit.

We zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 opvang bieden aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening). We willen de groep leerlingen, die wij opvang bieden, graag ook zo klein mogelijk houden want dat is passend bij de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen de gaan. Onze maatregel om de scholen te sluiten heeft vanzelfsprekend dat als hoofddoel. Veiligheid voor onze kinderen, voor u als ouders en voor onze medewerkers en alle naasten om ons heen.

Mocht u echter grote problemen ondervinden bij het organiseren van de opvang en bent u niet werkzaam in een van bovenstaande beroepen, dan kunt u contact op nemen met de school van uw zoon of dochter. De scholen krijgen iedere dag veel vragen via de mail en/of social schools. Wij proberen u zo goed mogelijk te blijven informeren en uw vragen te beantwoorden.

Ondertussen beraden wij ons op manieren om de kinderen ook thuis onderwijs aan te bieden. We zullen daarbij onder andere gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale hulpmiddelen bieden.

Wij beseffen ons dat wij een groot beroep doen op onze ouders/verzorgers, op onze medewerkers en op de inzet, creativiteit en het meedenken van u allen. Uiteraard kunt u bij de directie van uw school terecht met dringende vragen of opmerkingen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit om de gezondheid van ons allen voorop te stellen.

Namens stichting ROOBOL,
Willem Wouda

---

13 maart 2020, 19:31 uur - Houd rekening met sluiting school

Onze regering heeft besloten de scholen niet te sluiten, mede omdat jonge kinderen niet tot de risicogroep behoren om ernstig ziek te worden. Een groot probleem is dat ze meestal geen symptomen vertonen, maar een belangrijke bron van overdracht zijn.

De huidige maatregel is dat kinderen en leerkrachten die verkouden zijn niet naar school mogen, maar dat de scholen openblijven. We wachten het weekend af of er nieuwe besluiten worden genomen vanuit onze regering.

Ook zijn we in overleg met onze collega's van het PCBO of het verstandig is om de scholen wel of niet te sluiten. Het blijkt namelijk dat in landen waar de scholen zijn gesloten, de verspreiding van het virus veel minder snel gaat.

Uiterlijk zondagmiddag 17.00 uur informeren wij u via social schools over wat we maandag doen: wel of geen school.

Als we besluiten de scholen te sluiten, zorgen we voor noodopvang wanneer ouders geen oppas kunnen regelen (alleen voor kinderen die niet verkouden zijn). Intussen denken we alvast na over manieren om kinderen thuis te laten werken aan de verschillende lesprogramma's.

Met vriendelijke groet,
Willem Wouda Bestuurder ROOBOL

---

13 maart 2020, 16:05 uur -  Stagiaires en externe docenten vanaf maandag niet meer op school

Op basis van de huidige maatregelen van het RIVM hebben wij het volgende besloten:
- conform de richtlijnen blijven leerkrachten thuis die klachten hebben als neusverkoudheid OF hoesten OF keelpijn (al dan niet met koorts)
- kinderen die op school komen met klachten als neusverkoudheid OF hoesten OF keelpijn (al dan niet met koorts) worden naar huis gestuurd
- stagiaires en externe leerkrachten komen vanaf aanstaande maandag voorlopig niet meer op school
- uitstapjes worden tot 31 maart geannuleerd
- docenten ontwikkelen dit weekend een takenpakket voor leerlingen die langere tijd thuis moeten blijven.

Wij vragen u met klem de richtlijnen van het RIVM te volgen en bij een kleine verkoudheid, hoesten of een klein beetje keelpijn van uw kind, uw kind thuis te houden. U kunt uw kind afmelden via info.drtheundevries@roobol.frl of bellen met 0511-475554. Geeft u daarbij aan welke klachten uw kind precies heeft.

---

12 maart 2020, 17:53 uur - Open Dag AFGELAST

In overleg met de andere schoolbesturen in onze regio is besloten om alle Open Dagen die voor volgende week staan gepland, niet door te laten gaan i.v.m. het coronavirus.

Onze Open Dag van 18 maart komt te vervallen.

Wilt u informatie over onze school, dan kunt u contact opnemen met de directeur, Tineke Vogels, op t.vogels@roobol.frl.