Schoolkosten

Schoolfonds

Het schoolfonds bestaat uit een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen voor o.a. de sinterklaas- en kerstactiviteiten, excursies en culturele activiteiten. Voor het schoolfonds vragen we een bijdrage van 17,50 euro per leerling. Kinderen die na 1 januari op school komen, betalen 11,60 euro. Kinderen die na 1 maart op school komen, betalen 5,80 euro ouderbijdrage.

Schoolreisjes

In de loop van het schooljaar worden de bestemmingen van de schoolreisjes bekendgemaakt. De ouderbijdrage voor de reisjes wordt in 3 delen geïnd: in oktober, januari en april. De hoogte van het bedrag hangt af van de bestemming van de reis.

  • groep 1 en 2: 20 euro
  • groep 3 en 4: 27 euro
  • groep 5 en 6: 35 euro
  • groep 7 en 8: 75 euro

 

Bezwaar schoolkosten

Ouders die moeite hebben met het betalen van de ouderbijdrage voor het schoolfonds of schoolreisje kunnen dit melden bij de ouderraad of leerkracht.

Minimuminkomen

Heeft u een minimuminkomen? Vraag dan bij Stichting Leergeld naar de mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten voor het schoolreisje via Kindpakket. Juf Sigrid Keimpema kan u hier bij helpen.

Stichting Leergeld,Kindpakket