Schoolkosten

Schoolfonds

Het schoolfonds bestaat uit een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor o.a. de sinterklaas- en kerstactiviteiten, excursies en culturele activiteiten. Voor het schoolfonds vragen we een bijdrage van 17,50 euro per leerling per jaar. Kinderen die na 1 januari op school komen, betalen 11,60 euro voor dit schooljaar. Kinderen die na 1 maart op school komen, betalen 5,80 euro ouderbijdrage voor dit schooljaar.

Schoolreisjes

In de loop van het schooljaar worden de bestemmingen van de schoolreisjes bekendgemaakt. De ouderbijdrage voor de reisjes wordt in 3 delen geïnd: in oktober, januari en april. De hoogte van het bedrag hangt af van de bestemming van de reis.

  • groep 1 en 2: 20 euro
  • groep 3 en 4: 27 euro
  • groep 5 en 6: 35 euro
  • groep 7 en 8: 75 euro

Bezwaar schoolkosten

Ouders die moeite hebben met het betalen van de ouderbijdrage voor het schoolfonds of schoolreisje kunnen dit melden bij de ouderraad of leerkracht.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Kinderen waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten.

De bijdrage voor het schoolreisje is geen vrijwillige bijdrage. Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen mee kunnen op schoolreis. Daarom helpen wij u graag verder als u moeite heeft met het betalen van de schoolreisjekosten. 
Heeft u een minimuminkomen?  Vraag dan bij Stichting Leergeld naar de mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten voor het schoolreisje. Dit kan via samenvoorallekinderen.nl . Juf Sigrid Keimpema kan u hierbij helpen.
Heeft u om een andere reden moeite met het betalen van het schoolreisje? Neem dan ook contact op met juf Sigrid. Zij kan u verder helpen. Bijvoorbeeld door namens de school een verzoek in te dienen bij Nationaal Fonds Kinderhulp.
Juf Sigrid: tel. 0511 - 475554 of e-mail info.drtheundevries@roobol.frl.

Stichting Leergeld,Kindpakket