Vrijwillige ouderbijdrage

Basisbedrag

Ouders/verzorgers betalen aan de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een basisbedrag + een bedrag voor het schoolreisje.

Van het basisbedrag vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de sinterklaas- en kerstactiviteiten, excursies en culturele uitstapjes betaald. Leerlingen betalen € 17,50 per per schooljaar. Leerlingen die na 1 januari op school komen, betalen € 11,60 voor dat schooljaar. Kinderen die na 1 maart op school komen, betalen € 5,80 voor dat schooljaar.

Ouders kunnen de Ouderraad machtigen om de vrijwillige ouderbijdrage in 3 termijnen automatisch af te schrijven. De inning is steeds op de eerste maandag na bijschrijving van de kinderbijslag in de maanden oktober, januari en april. Wie geen machtiging afgeeft en kiest voor een factuur, ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage (= basisbedrag + schoolreisje bijdrage)

De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals het woord als zegt, een vrijwillige bijdrage. Leerlingen waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten.

Schoolreisje bijdrage

De bijdrage voor het schoolreisje is ook onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage hangt af van de bestemming van de reis. De datum en bestemming van de schoolreisjes worden in de loop van het schoojaar bekend.

  • groep 1 en 2:  € 20
  • groep 3 en 4:  € 27
  • groep 5 en 6:  € 35
  • groep 7 en 8:  € 75 (3 dagen kamp)
     

Bezwaar tegen vrijwillige ouderbijdrage of moeite met betalen

Ouders die bezwaar hebben tegen of moeite hebben met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen dit melden bij de Ouderraad.

Ouders met een minimuminkomen kunnen een bijdrage in de kosten voor het schoolreisje van het kind vragen bij 'Samen voor alle kinderen'. Juf Sigrid Keimpema helpt hierbij. Zij is bereikbaar op tel. 0511 - 47 55 54 of e-mail info.drtheundevries@roobol.frl.